Doç. Dr. FATMA FÜSUN UYSAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FATMA FÜSUN UYSAL

T: (0282) 250 2312

M fuysal@nku.edu.tr

W fuysal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları: 1990
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ODTÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1981
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1978
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Rusça:Başlangıç
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1997-
Yrd. Doç. Dr. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
1993-
Okutman DOKUZ EYLÜL UNİVERSİTY
1985-
Öğr. Gör. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1985-
Araş. Gör. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1983-
Araş. Gör. ODTÜ
1979-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1997-2002
Bölüm Bşk. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
1994-1995
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Kalite Kontol Şefi KOPAŞ KOZMETİK A.Ş. 1992-1993
Ar-Ge ve Kalite Kontrol Şefi AGROSAN TARIM İLAÇLARI FABRİKASI 1990-1992
Memur İŞLETMELER BAKANLIĞI 1978-1979
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAYCI F., U. F., Determination of the Level of Environmental Knowledge,Consciousness and Environmental Attitudes of Elementary Education Students in Çorlu,Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 2, pp. 1131-1138, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. UYSAL F., B. A., Sterilization of Medical Wastes in Edirne, TURKEY, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 2, pp. 585-592, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. TAYCI F., U. F., A Study for Determining the Elementary School Students´ Environmental Knowledge and Environmental Attitude Level, Procedia:Social and Behavioral Science, vol. 46, pp. 5718-5722, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., Medical Waste Management in Trachea Region of Turkey.suggested remedial action, WASTE MANAGEMENT&RESEARCH, vol. 22, pp. 403-407, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. Uysal F., E. T., Medical Waste Management in Trachea Region of Turkey, WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, vol. 22, pp. 403-407, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Tınmaz E., U. F., A. A., Waste Management in The Example of Çorlu Airport, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 3, pp. 274-281, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Salihoğlu İ., B. T., G. A., B. Ö., Uysal F., Distribution of Trace Elments and Chlorinated Hydrocarbons in Mugil auratus, Ves Journees Etud Pollutions, pp. 235-242, 1980.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , . Ordu,Ş.,Kaykıoğlu,G.,Tınmaz,E.,Uysal,F.. Endüstriyel Atıksuların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanılması, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, ss. 172-181, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. ORDU Ş., K. G., T. E., U. F., Endüstriyel Atıksuların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanılması, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, ss. 172-181, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. OFLUOĞLU G., U. F., İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko-Sosyal Sorunların Dışsal Maliyeti, Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt 5, ss. 77-84, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. , Ofluoğlu, G., Uysal,F.. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko-Sosyal Sorunların Dışsal Maliyeti, Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt 5, ss. 77-84, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. UYSAL F., U. N., Ç. A., Ambalaj Atıklarının Azaltılması,Ambalaj Atıklarının Yarttığı Çevre Sorunlarına Çözüm Aranması, Önce Kalite, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. UYSAL F., İşletmelerde İş Kazalarını Önlemede Psikoteknik Yaklaşımın Önemi, Verimlilik Dergisi, cilt 3, ss. 149-158, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. , Ofluoğlu, G., Uysal, F.. İşletmelerde İş Kazalarını önlemede Psikoteknik Yaklaşımın Önemi, Verimlilik Dergisi, cilt 3, ss. 149-158, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Uysal, F., Uzun, N., Çoşturan, A.. Ambalaj Atıklarının Azaltılması,Ambalaj Atıklarının Yarattığı Çevre Sorunlarına Çözüm Aranması, Önce Kalite, Kalder yayınları, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. UYSAL F., O. G., Dışsallıklar Teorisi ve Çevresel Etki Değerlendirme Teknikleri, Verimlilik Dergisi, cilt 1, ss. 143-152, 1997.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. , Uysal, F., Ofluoğlu, G.. Dışsallıklar Teorisi ve Çevresel Etki Değerlendirme Teknikleri, Verimlilik Dergisi, cilt 1, ss. 143-152, 1997.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. İçli S., U. F., Studies of Organic Composition of Pine Rosin from Western Turkey, Turkish Journal of Chemistry, cilt 16, ss. 307-314, 1992.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. UYSAL F., Çam Kökü Kolofanının Organik Analizi ve Organik Prosesleri, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 2, ss. 55-60, 1991.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. , . Uysal, F., İçli,S.. Çam Kökü Kolofanının Organik Analizi ve Organik Prosesleri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 2, ss. 55-60, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , A Study for Determining the Elementary School Students´Environmental Knowledge and Environmental Attitude Level, Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt 46, ss. 5718-5722, 2012.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Determination of the Level of Environmental Knowledge,Consciousness and Environmental Attitudes of Elementary Education Studies in Çorlu,Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, ss. 1131-1138, 2012.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Steriliztion of Medical Wastes in Edirne,Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology , ss. 585-592, 2012.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , . Uysal,F.,Tınmaz,E.. Medical Waste Management in Trachea Region of Turkey:Suggested Remedial Action, Waste Management Research, cilt 22, ss. 403-407, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Tınmaz,E., Uysal, F. and Akpınar, A.. Waste Management in the Example of Corlu Airport, Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt 3, ss. 274-281, 2002.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , İçli,S., and Uysal, F.. Studies of Organic Composition of Pine Rosin from Western Türkiye, Turkish Journal of Chemistry, cilt 16, ss. 307-314, 1992.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , . Salihoğlu,İ., Balkaş,T., Gaines, A., Baştürk,O., Uysal,F.. Distribution of Trace Elements and Chlorinated Hydrocarbons in Mugil auratus (Grey Mullet), Ves Journees Etud Pollutions, ss. 235-242, 1980.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , , .
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ M., UYSAL F. F., Academicians´Views Related to Social Media Usage in Educational Processes, International Conference on the Changing World and Social Research I (25.08.2015-28.08.2015).
Özet bildiri
2. UYSAL F. F., YILMAZ M., TINMAZ KÖSE E., Factors Affecting on Profession Choice and Profession Expectations of Environmental Engineering Students, International Conference on the Changing World and Social Research I (25.08.2015-28.08.2015).
Özet bildiri
3. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
4. , (01.01.2007-).
Tam metin bildiri
5. , (01.01.2006-).
Tam metin bildiri
6. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., GÜNEŞ Y., Two SME´s from Textile Industry and xperiences with Environmental Management in Turkey, Ecological Chemistry Third International Symposium (20.05.2005-21.05.2005).
Özet bildiri
7. , (01.01.2005-).
Tam metin bildiri
8. , (01.01.2005-).
Tam metin bildiri
9. , (01.01.2005-).
Tam metin bildiri
10. UYSAL F. F., YILDIZ TÖRE G., TINMAZ KÖSE E., Albayrak S., A Survey of Sensitivity of People for Environmental Problems in The Trachea region of Turkey, 12 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (04.10.2003-08.10.2003).
Poster
11. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., YILDIZ TÖRE G., Medical Waste Management and The Recommedations for The Improvement of Present Status ın The Example of Tekirdağ Province,Turkey, 12 th International Symposium on Environmental Pollution and ıts Impact on Life in the Mediterranean Region (04.10.2003-08.10.2003).
Poster
12. , (23.09.2002-27.09.2002).
Tam metin bildiri
13. UYSAL F. F., OFLUOĞLU G., KÖSE Y., Türkiye´de Kimya Sanayinde Sağlık,Çevre ve İş Güvenliği"Üçlü Sorumluluk" Uygulamaları, The First Annual SME-2002 Conference (03.01.2002-04.01.2002).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
14. , (01.01.2000-).
Tam metin bildiri
15. OFLUOĞLU G., UYSAL F. F., Environmental Issues nad Trade,Unionism Movement, ality Sciences on Environmental Challenges for the Nex Millenium (13.06.1999-18.06.1999).
Özet bildiri
16. UYSAL F. F., Nazmiye U., Gönül İ., Emel C., Environmental Management System,The Application of ISO 14000 in Turkey, Environmenta Quality Sciences on Environmental Challenges for the Nex Millenium (13.06.1999-18.06.1999).
Özet bildiri
17. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
18. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
19. , .
Özet bildiri
20. , .
Özet bildiri
21. , .
Özet bildiri
22. , .
Özet bildiri
23. UYSAL F., T. E., Environmental Non-Governmental Organization in Turkey Yıl 2005, III.International Symposium of Management in the Non-Profit Sector.
Tam metin bildiri
24. UYSAL F., T. E., Evaluation and Analysis of Traffic Noise fron the Main Roads of Turkey Yıl 2005, XI.Urban Transport and Environment in the 21 st Century.
Tam metin bildiri
25. UYSAL F., O. G., Examples from The Application of Responsible Care in Chemical SME´S in Turkey -Tarih 2002, The Second International Conference Mnagement of Small and Medium Business.
Tam metin bildiri
26. UYSAL F., U. N., O. G., Implementing the BS 7750 and ISO 14000 Standards in Turkey Tarih 1998, The Kriton Curi International Symposium on Environmental Mangement in the Mediterranean Region.
Tam metin bildiri
27. UYSAL F., E. R., Local Agenda 21 in Çorlu,its Role in Waste Mangement, Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators.
Tam metin bildiri
28. BAYLAN A., U. F., Medical Waste Management in Turkey, Interantional Workshop on Global and Regional Environmental Protection.
Tam metin bildiri
29. UZUN N., U. F., A. M., Problems in The Application of Environmental Impact Assesment in Mining Tarih 1998, The Second International Symposium Mine Environmental Engineering.
Tam metin bildiri
30. UYSAL F., U. N., İ. G., The Application of ISO 4001 in Turkey 2000 Yılı, IWA Conference of Mangaing Water and Waste in the New Millenium.
Tam metin bildiri
31. UYSAL F., S. A., The Survey of The Application of Environmental Mangement Systems in Turkey, The Survey of the Application of Environmental Management Systems in Hotels.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÖZBİL Ö., Oto Tamir Atölyelerinde Atık Yönetimi, 7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (14.10.2015-16.10.2015).
Tam metin bildiri
2. UYSAL F. F., DÖKMECİ A. H., Türkiye´de enilenebilir Enerji Kullanan Desalinasyon Tesislerinin Kurulması, Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu (03.09.2008-05.09.2008).
Tam metin bildiri
3. UYSAL F. F., DÖKMECİ A. H., Ersöz G., UYSAL S., Türkiye´de E-Atık Yönetimi, 8.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (26.08.2008-29.08.2008).
Poster
4. UYSAL F. F., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., KARAKAYA N., Çevresl(Yeşil) Tedarik Zinciri Yönetimi, Çevre 2004 Kongresi (13.10.2004-15.10.2004).
Tam metin bildiri
5. KARAKAYA N., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., UYSAL F. F., Milli Parklarda Atık Yönetimi, V.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (14.09.2004-16.09.2004).
Tam metin bildiri
6. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., KİMYA SANAYİNDE LOJİSTİK VE NAKLİYE, XVIII.Ulusal Kimya Kongresi (05.07.2004-09.07.2004).
Özet bildiri
7. UYSAL F. F., ÇELİK S. Ö., TINMAZ KÖSE E., KOBİ´lerde Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanması, Çevre KirlenmesiÖncelikleri Sempozyumu IV (09.10.2003-10.10.2003).
Tam metin bildiri
8. TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Demir İ., UYSAL F. F., Trakya Bölgesi İçin Katı Atıkların Geri Kazanımının İncelenmesi, Trakya Bölgesi İçin Katı Atıkların Geri Kazanımının İncelenmesi (07.05.2003-09.05.2003).
Tam metin bildiri
9. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Eko-Endüstriyel Parklar, III.GAP VE SANAYİ KONGRESİ (18.04.2003-19.04.2003).
Tam metin bildiri
10. OFLUOĞLU G., UYSAL F. F., ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ve Yaşam Kalitesi, Sanayi-Çevre Sempozyumu (25.04.2001-27.04.2001).
Tam metin bildiri
11. UYSAL F. F., ARSLANKAYA E., Engin H., TINMAZ KÖSE E., Fatma C., Tekirdağ İlinde Tıbbi Atık Yönetimi, 1.Ulusal Katı Atık Kongresi (18.04.2001-21.04.2001).
Tam metin bildiri
12. UYSAL F. F., Üze S., Kimya Endüstrisinde Enerji Kullanımının Azaltılması, XIV.Ulusal Kimya Kongresi (10.09.2000-15.09.2000).
Özet bildiri
13. UZUN n., UYSAL F. F., NAZMYE U., Yerel Yönetimler ve Çevreye Bakışları Zonguldak Örneği, 3.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (25.11.1999-26.11.1999).
Tam metin bildiri
14. OFLUOĞLU G., UYSAL F. F., Türkiye´de Kimya Sanayiinde İş Kazaları ve Meslek Hastaklarından Kaynaklanan Kayı İş Günlerinin Analizi, 3.Kimya Mühendisliği Kongresi (01.09.1998-04.09.1998).
Tam metin bildiri
15. NAZMİYE U., UYSAL F. F., Maden İşletmeciliği ve Çevresel Etkileri Zonguldak Örneği, II.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (04.12.1997-05.12.1997).
Tam metin bildiri
16. UYSAL F. F., OFLUOĞLU G., Kalite,İş Güvenliği ve Çevresel Performasın Birbiriyle Bağlantılı Olarak Geliştirilmesi, I.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu (30.10.1997-31.10.1997).
Tam metin bildiri
17. UYSAL F. F., BUZKAN A. S., Türkiye´de ISO 9000´e Bakış, I.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu (30.10.1997-31.10.1997).
Tam metin bildiri
18. UYSAL F. F., Nazmiye U., Çevre Yönetim istemleri,ISO 14000 Kimya Sanayiinin Bilmesi Gerekenler, XI.Kimya Kongresi (16.06.1997-20.06.1997).
Özet bildiri
19. UYSAL F. F., OFLUOĞLU G., Kimya Sanayinde Kalite,Çevre,İş Güvenliği ve İş Sağlığını Kapsayacak BirStandart Oluşturulması, XI.Kimya Kongresi (16.06.1997-20.06.1997).
Özet bildiri
20. UYSAL F. F., KOCABAŞ S., SABAN M., Endüstriyel Tesislerde Atık Azaltılması ve Atık Maliyetinin Hesaplanması, Türkiye´de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (28.05.1997-30.05.1997).
Tam metin bildiri
21. NAZMİYE U., UYSAL F. F., Yakma Sistemlerinde Yanmanın Kontrolü, 5.Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu (25.09.1996-27.09.1996).
Tam metin bildiri
22. UYSAL F. F., OFLUOĞLU G., ISO ve ISO 14000´in Kimya Sanayinde Uygulanması, II.Kimya Mühendisliği Kongresi (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
23. UYSAL F. F., İçme Suyundan Pestisitlerin Uzaklaştırılması, Tarım-Çevre İlşkileri Sempozyumu (13.05.1996-15.05.1996).
Tam metin bildiri
24. UYSAL F. F., Önemli Kirlenme Problemiyke Karşı Karşıya Olanve Can Çekişen Karadeniz´de Çevrenin Korunması ve Yönetimi, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Kongresi (17.11.1995-17.11.1995).
Tam metin bildiri
25. UYSAL F. F., İş Güvenliğinin Önemi, Mühendislikte 20.Yıl Sempozyumu (05.10.1995-06.10.1995).
Tam metin bildiri
26. UYSAL F. F., OFLUOĞLU G., Çevresel Toplam Kalite Yönetimi:Düşünce ve Gözlemler, IX.Mühendislik Sempozyumu (10.05.1995-12.05.1995).
Tam metin bildiri
27. UYSAL F. F., Sıddık İ., Kızılçam Ekstrakt Kolofanın Nötral Kısmının İncelenmesi, VI.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu (09.10.1989-14.10.1989).
Özet bildiri
28. , .
Tam metin bildiri
29. , .
Tam metin bildiri
30. , .
Tam metin bildiri
31. , .
Tam metin bildiri
32. , .
Tam metin bildiri
33. , .
Tam metin bildiri
34. , .
Özet bildiri
35. , .
Tam metin bildiri
36. , .
Tam metin bildiri
37. , .
Tam metin bildiri
38. , .
Tam metin bildiri
39. , .
Tam metin bildiri
40. , .
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. WASTE MANAGEMENT, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Journal of Infection in Developing Countries, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Waste Management&Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Journal of Environmental Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
7. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
8. XI.Kimya Mühendisliği Kongresi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Bildiri Kitabı
9. Anadolu Üniversitesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
10. Trakya University of Journal of Science, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Ergene Havazası Çamur Yönetimi Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.04.2015-30.11.2015.
2. TPAO Aliağa Rafinerisi-Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Petrokimya Programı işbirliği projesi(Libya´da rafinerilerde çalışan teknisyenlerin eğitimi projesi), DİĞER, Eğitmen.
3. MED-POl Projesi, DİĞER, Araştırmacı.
4. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Projesi, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).